Masaj Türkiye - Kişisel Verilerin Korunması
Spinner

Kişisel Verilerin Korunması

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KVKK olarak anılacaktır) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

KVKK’nun bir kısmı yayın tarihinde, bir kısmı ise 7 Ekim 2016’da yürürlüğe girmiştir.

Veri sorumlusu sıfatıyla bilgilendirme

6698 sayılı KVKK uyarınca kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı çerçevede; Masaj Türkiye nin servis sağlayıcı altyapısında kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

6698 sayılı KVKK uyarınca, sitemize kayıt olurken paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak, veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, Masaj Türkiye nin servis sağlayıcı altyapısında kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Paylaştığınız kişisel veriler,

Site/sistem üzerinden sağlanan hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için;

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit ve gerekli bilgileri kaydetmek için;

Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için;

Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için;

6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.

Kişisel verileriniz,

Masaj Türkiye internet sitesinde yer alan formlar aracılığıyla ad, soyad, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; mail adresi ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

Kişisel verileriniz, Masaj Türkiye hizmet sağlayıcısı altında yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi gereğince saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. 

KVKK’nun 4. maddesi kapsamda Masaj Türkiye nin yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için siteye kayıtlı üyelerin doğru ve güncel verilerini paylaşması veya web sitesi üzerinden bu bilgilerini güncellemesi gerekmektedir. 

Bu sitede yer alan tüm yazılı ve görsel materyaller masajturkiye.com sitesine ve site sahibine aittir. Copyright © 2019 - 2022